Uchwała finansowa NSZZ "Solidarność '80"

Pobierz uchwałę

Zmieniony ( 16.03.2009. )